Proboszcz

Ksiądz mgr Marek Trymers (2020 – obecnie) 

Urodził się 01.08.1970 w Rypinie. Szkołę Podstawową w Rogowie ukończył w 1985 roku. Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie rozpoczął w 1985 roku a ukończył wraz ze zdanym egzaminem dojrzałości cztery lata później. W 1989 rozpoczął Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w 1995 przyjął święcenia kapłańskie z rąk jego Ekscelencji Zygmunta Kamińskiego. 

  • 1995-1997 Wikariusz w  Parafii Św. Kazimierza w Lucieniu. 
  • 1997-2000 Wikariusz w Parafii Św. Wita Modesta i Krescencji w Sierpcu. 
  • 2000-2001 Wikariusz w  Parafii św. Anny w Pomiechowie. 
  • 2001-2003 Parafia Św. Wojciecha w Płocku ( uzyskał tytuł magistra broniąc pracę z zakresu psychologii klinicznej i odbył studia doktoranckie z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie) 
  • 2004-2005 Wikariusz Parafii Św. Maksymiliana w Płońsku. 
  • 2005-2013 Kapelan i pracownik Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
  • 2013-2020 Proboszcz parafii Chrostkowo
  • 07.2020 – obecnie – Proboszcz parafii Wyszyny Kościelne