Administracja cmentarza

Wszelkie sprawy związane z administracją cmentarza (dzierżawa miejsca, wzniesienie nagrobka lub jego modernizacja itp.) proszę załatwiać z księdzem proboszczem. 

Ważne! Wymagana jest zgoda administratora cmentarza na jakiekolwiek nasadzenia drzew lub krzewów! 

Wkrótce pojawi się więcej informacji dotyczących cmentarza.